Zastávka číslo 5.

BLÍZKO ZAKLADŮ ZDI ČTVERCOVÉHO DONŽONU

Něvický hrad podle názorů vědců v 13. století již existoval.
V první fázi své existence byl hrad kulatý, minimálně
dvoupodlažní kamenný donžon obklopený dřevěnými
opevněními. Zbytky základů této struktury jsou před námi. Je to
masivní pevná věž s vnitřním průměrem 5,5 metrů, ma
tloušťkou stěny až 2,4 m. Je zajímavé, že malta, kterou
upevňovali základy kulatého donžonu, vůbec neobsahovala
vápno. Část základů kulatého donžonu byla později zničena
následnou přestavbou a výstavbou studny. Kdy byl hrad poprvé
přestavěn, není známo, ale na začátku čtrnáctého století dálsí
čtvercový donžon již byl postaven, vedle jehož základny právě
stojíme. Jak vidíte, částečně odřízuje zbytky základny kulaté
věže.
Během archeologického výzkumu byly v mnoha částech
pevnosti nalezeny fragmenty kulatého plochého skla. Byly
tmavě zelené a hnědé barvy. Podle výrobní techniky odborníci
nazývají toto sklo hutní. To znamená, že je vyrobeno ručně a

přímo v blízkosti kamen. Horké skleněné kapičky byly
válcovány na desky pod vlivem zařízení jako je odstředivka.
Vytvářely se téměř umělecké lamely kulaté formy s různými
odstíny. Středověcí řemeslníci z nich vyráběli vitrážová okna.
Za tímto účelem byly tyto lamely nejprve vloženy do speciálně
vyrobených otvorů dřevěných desek, které pokrývaly okna.
Následně se tato technika objevila, když byly lamely spojeny
olověnými spojovacími prvky. Tvar lamel poněkud připomíná
Měsíc, proto je tato technika občas nazýváná měsíční.
Archeologové také často nacházeli zbytky olova. Lze tedy
tvrdit, že okna hradních budov byla prosklena vitráží.

Proces dobudování prostorů a mistností byl prováděn postupně s
rostoucími potřeby majitelů hradu. Obvykle dostavby trvaly
dlouhé roky.
Konec patnáctého století a šestnácté století je dobou rozkvětu
Něvického hradu.
Při archeologickém průzkumu hlávního nádvoří hradu bylo
objeveno obrovské množství domácích potřeb, zbraní, nádobí.
To potvrzuje, že hrad pokračoval ve svém aktivním
hospodářském a politickém životě v šestnáctém a na počátku
sedmnáctého století.

Samostatným a velmi zajímavým tématem jsou kachle a
vytápěcí systémy Něvického hradu. Archeologové tvrdí, že
kachlová kamna se na hradě objevila v první polovině 15.
století.
Jaká je hodnota Něvického hradu? Proč na něj jsou Zakarpatci
pyšní? Faktem je, že se památka relativně dobře zachovala. Je
autentická. Toto tvrzení je způsobeno tím, že po zničení hrad
nebyl provozován, a proto nebyly provedeny žádné úpravy ani
přestavby. Pevnost si zachovala ilustrativní povahu všech svých
obranných vlastností. Hrad tedy prokázuje všechny fáze vývoje
evropského hradního opevnění.